Športsko društvo Ekonomskog fakulteta

 

Športsko društvo Ekonomskog fakulteta
Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb
TEL 01 / 2383 331
FAX 01 / 2335 633
ŽR 2360000-1101963840
MB 01399250
OIB 16276498433
E-MAIL mcule@efzg.hr

Športsko društvo Ekonomskog fakulteta krovna je organizacija za studentski sport pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Osnovna zadaća Društva je organizacija sportske rekreacije svih studenata, profesora i zaposlenika Ekonomskog fakulteta Zagreb, vodstvo sportskih ekipa koje nastupaju kao reprezentacija Ekonomskog fakulteta na studentskim natjecanjima i Prvenstvima, osiguravanje opreme i uvjeta za sportski rad i treniranje, organizacija i participacija na natjecanjima i sportskim događajima, te, ukoliko postoji inicijativa studenata, organizacija marketinških i promotivnih aktivnosti, u svrhu promocije rasta i razvitka studentskog sporta na Fakultetu i Sveučilištu u Zagrebu. Također, ŠDEF je i ove godine nastavio raditi na uspostavi kontakata sa raznim poduzećima kroz donacije ili sponzorstva, na žalost ne previše uspješno. Članovi Društva bi trebali nastojati proširivati postojeće kontakte i stvarati parnterstva sa širom skupinom poduzeća, kako bi došlo do dodatnih izvora financijskih sredstava, te kako bi mogli omogućiti svojim članovima, odnosno, studentima sportašima, preko mreže poznanstava lakše doći do prakse ili budućeg zaposlenja.

 

ČLANSTVO

ŠDEF broji više od 200 studentica i studenata, natjecatelja Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i 30-tak profesora i asistenata koji sudjeluju u aktivnostima Društva. Članovi ŠDEF-a mogu biti svi studenti i profesori Fakulteta koji žele trenirati i/ili nastupati na sportskim natjecanjima u bojama Fakulteta i koji žele sudjelovati u projektima ili u financiranju Društva, te drugi članovi i organizacije čije članstvo potvrđuje Uprava.

Tijela Društva:

• Skupština Društva – svi članovi ŠDEF-a.

• Upravni odbor – broji jedanaest članova i glavno je izvršno tijelo Društva.

• Tajnik

• Nadzorni odbor – broji tri člana i nadzire rad uprave, odnosno, djelovanje uprave u skladu sa odlukama Skupštine i u skladu sa Statutom Društva

• Likvidator

• Stegovno povjerenstvo

• Počasni odbor

 

UPRAVNI ODBOR

Športsko društvo Ekonomskog fakulteta krovna je organizacija za studentski sport pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Osnovna zadaća Društva je organizacija sportske rekreacije svih studenata, profesora i zaposlenika Ekonomskog fakulteta Zagreb, vodstvo sportskih ekipa koje nastupaju kao reprezentacija Ekonomskog fakulteta na studentskim natjecanjima i Prvenstvima, osiguravanje opreme i uvjeta za sportski rad i treniranje, organizacija i participacija na natjecanjima i sportskim događajima, te, ukoliko postoji inicijativa studenata, organizacija marketinških i promotivnih aktivnosti, u svrhu promocije rasta i razvitka studentskog sporta na Fakultetu i Sveučilištu u Zagrebu. Također, ŠDEF je i ove godine nastavio raditi na uspostavi kontakata sa raznim poduzećima kroz donacije ili sponzorstva, na žalost ne previše uspješno. Članovi Društva bi trebali nastojati proširivati postojeće kontakte i stvarati parnterstva sa širom skupinom poduzeća, kako bi došlo do dodatnih izvora financijskih sredstava, te kako bi mogli omogućiti svojim članovima, odnosno, studentima sportašima, preko mreže poznanstava lakše doći do prakse ili budućeg zaposlenja.

prof. dr. sc. Tomislav Hernaus, predsjednik

dr. sc. Marko Čule, tajnik

dr. sc. Ivan Milinović, dopredsjednik

mr. sc. Constanza Lizačić, dopredsjednica

Ines Udodovsky, prof., dopredsjednica

Romina Herceg, prof., dopredsjednica

Predrag Mazinjanin, prof., član

Nik Viduka, član (zamjena: Filip Tošić)

Magdalena Šilić, član (zamjena: Iva Nikačević)

Barbara Puljić, član (zamjena: Matea Vračević)

Martin Kalinić, član (zamjena: Ante Gačina)

 

NADZORNI ODBOR

prof. dr. sc. Tomislav Baković

izv. prof. dr. sc. Ivan Kovač

izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić

 

STEGOVNO POVJERENSTVO

Nikola Sambolić

Bruno Kovačić

Hrvoje Vrdoljak

 

LIKVIDATOR

dr. sc. Marko Čule

 

POČASNI ODBOR

Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak

Prof. dr. sc. Božo Matić

Prof. dr. sc. Luka Neralić

Prof. dr. sc. Velimir Srića

Ilija Matijević, prof.

Rija Marciuš, dipl. iur.

Ivan Gojić, dipl. oec.

Filip Šverer, dipl.oec.

Ivan Bujas

Kristina Šimunac

Dino Bartoluci

 

TIM ZA SPORTOVE

dr. sc. Marko Čule,  mcule@efzg.hr

dr. sc. Ivan Milinović, imilinovic@efzg.hr

mr. sc. Constanza Lizačić, clizacic@efzg.hr

Ines Udodovsky, prof., iudodovsky@efzg.hr

Romina Herceg, prof., rherceg@efzg.hr

Predrag Mazinjanin, prof., pmazinjanin@efzg.hr

RAČUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO:
Tatjana Kovačević