Športsko društvo Ekonomskog fakulteta

Objavljeno: 31.01.2015.
Logo ŠDEF-a

Poziv na redovnu i izbornu skupštinu

P O Z I V

kojim se pozivate na Redovnu i Izbornu godišnju Skupštinu koja će se održati u srijedu, 11.02. 2015. u 18.00 sati u dvorani broj 1

OTVORENJE SKUPŠTINE
DNEVNI RED:

1. Izbor Radnog Predsjedništva, verifikacijske komisije, ovjerovitelja zapisnika, zapisničara, izrada registra članova
2. Izvješće verifikacijske komisije, prihvaćanje zapisnika Redovne godišnje Skupštine 2013.g., prihvaćanje dnevnog reda
3. Izvješće Nadzornog odbora, Izvješće o radu Društva u 2014.g. i Financijsko izvješće
4. Izvješće o radu Društva u mandatu 2011. – 2015.g.
5. Dodjela priznanja diplomiranim sportašima
6. Razriješenje svih članova tijela upravljanja
7. Izbor Predsjednika, Dopredsjednika (4), Tajnika i osoba za zastupanje ŠDEF-a (3)
8. Izbor Nadzornog odbora (3), Stegovnog povjerenstva (3), članova Upravnog odbora (11) i njihovih zamjena (5)
9. Izbor Tima za sportove (6), voditelja Tima za vanjsko financiranje, voditelja Tima za marketing i promidžbu, te web administratora i osobe za računovodstvo i knjigovodstvo
10. Izbor predstavnika za Skupštinu Zagrebačkog Sveučilišnog športskog Saveza
11. Preuzimanje funkcije – Plan aktivnosti i Financijski plan za 2015.g.
Razno

 

Dokumenti:

SKUPŠTINA – POZIV

SKUPŠTINA – ZAHVALNICA I PRIZNANJA DIPLOMIRANIM ZASLUŽNIM SPORTAŠIMA ŠDEFa

ZAPISNIK REDOVITE SKUPŠTINE ŠDEF 2013

SKUPŠTINA – Izvješće o radu Društva u 2014

SKUPŠTINA – Izvješće o radu u mandatu 2011-2015

SKUPŠTINA PRIJEDLOG USTROJSTVA

FacebookTwitterGoogle+PinteresttumblrRedditStumbleUponEmail