Športsko društvo Ekonomskog fakulteta

Objavljeno: 18.09.2015.
Logo ŠDEF-a

Poziv na 2. redovnu skupštinu

P O Z I V

 

 

kojim se pozivate na 2. Redovnu Skupštinu koja će se održati u četvrtak, 24.09. 2015. u 13.30 sati u dvorani broj 54

 

 

OTVORENJE SKUPŠTINE

DNEVNI RED:

  1. Izbor Radnog Predsjedništva, verifikacijske komisije, ovjerovitelja zapisnika, zapisničara, izrada registra članova
  2. Izvješće verifikacijske komisije, prihvaćanje zapisnika 1. Redovne godišnje Skupštine 2015.g., prihvaćanje dnevnog reda
  3. Izmjene i dopune Statuta ŠDEF-a
  4. Pregled aktivnosti Društva u razdoblju od 01.03. do 15.09.2015.
  5. Izvješće o sportskim postignućima studenata
  6. Izmjene i dopune ustrojstva ŠDEF-a
  7. Razno

 

Zagreb, rujan 2015.

TAJNIK ŠDEF-a

Marko Čule, prof.

FacebookTwitterGoogle+PinteresttumblrRedditStumbleUponEmail