Športsko društvo Ekonomskog fakulteta

Objavljeno: 06.02.2023.

P O Z I V kojim se pozivate na Redovnu i Izbornu godišnju Skupštinu ŠDEF-a koja će se održati u srijedu, 15.02.2023. u 12.00 sati u dvorani broj 54

OTVORENJE SKUPŠTINE

DNEVNI RED:

 

  1. Izbor Radnog Predsjedništva, verifikacijske komisije, ovjerovitelja zapisnika, zapisničara, izrada registra članova
  2. Izvješće verifikacijske komisije, prihvaćanje zapisnika 1. Redovne godišnje Skupštine 2022.g., prihvaćanje dnevnog reda
  3. Izvješće Nadzornog odbora, Izvješće o radu Društva u 2022.g. i Financijsko izvješće
  4. Razrješenje svih članova tijela upravljanja
  5. Izbor Predsjednika, Dopredsjednika (4), Tajnika i osoba za zastupanje ŠDEF-a (3)
  6. Izbor Nadzornog odbora (3), Stegovnog povjerenstva (3), članova Upravnog odbora (11) i njihovih zamjena (4), likvidatora (1)
  7. Izbor predstavnika za Skupštinu Zagrebačkog Sveučilišnog športskog Saveza
  8. Planirane aktivnosti ŠDEF-a u 2023. godini
  9. Nabava majica, dresova i lopti za ekipe ŠDEF-a
  10. Razno

Zagreb, 16.01.2023.

 

                                           TAJNIK ŠDEF-a

                                                                                                                                                                                                                dr. sc.  Marko Čule

FacebookTwitterGoogle+PinteresttumblrRedditStumbleUponEmail